logo.png
SALTÅ 17, 153 91 Järna, Sverige
17 SALTÅ Järna Stockholms län 153 91 SE

Föreningen Saltå By välkomnar ungdomar med behov av obligatorisk särskola (från år 8) och  gymnasiesärskola samt ungdomsboende, korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. Vi välkomnar också vuxna med behov av gruppbostad, servicebostad och daglig verksamhet enligt LSS.

logo.png 8 år ago
Visar 1 resultat
© 2015-2022 Värna