Vidarkliniken behöver vårt stöd nu!

”I princip står och faller tillgången till Vidarklinikens vård för patienter i hela landet med SLLs avtal!…
Patientinitiativet Värna Vidarkliniken har nu under ett par månader varit inriktat på alla landsting som har avtal med Vidarkliniken i Järna, Nordens enda antroposofiska sjukhus. Responsen har varit överväldigande…

Kampanjen går nu in i ett nytt skede och vi riktar våra ansträngningar helt och hållet på att nå Stockholms läns landsting med våra önskemål. Deras avtal med Vidarkliniken avslutas den sista mars 2017, om de inte utnyttjar den möjlighet till förlängning i 9 månader, som ligger inom ramen för nuvarande avtal… ”

Besök patientkampanjen på: www.värnavidarkliniken.se  

Därifrån kan man mejla berörda politiker.

” Oavsett var i landet du än bor är det nu dags att gå in på Värna Vidarkliniken igen och berätta för Stockholmspolitikerna att deras beslut påverkar hela landet!
Utan dem blir det inget riksavtal och sannolikt inte heller någon Vidarklinik överhuvudtaget.
Vi slutar aldrig kämpa för att Sverige ska behålla den integrativa och antroposofiska valmöjligheten i vården!

Har du redan mailat en politiker? Maila igen! Vi måste fortsätta att göra våra röster hörda. ”

ÖVER 23000 MAIL HAR SKRIVITS TILL POLITIKER!
HÄR SVARAR GÖRAN GARBERG FRÅN VÄRNA VIDARKLINIKEN PÅ DE VANLIGASTE MOTARGUMENTEN FRÅN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING, SLL.

SLL- argument 1:

Detta är inte en politisk fråga. Beslutet tas av tjänstemännen i landstinget.

Mitt svar:

Det skulle stämma om inte frågan ”blev politik” i somras när Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, gick ut i medierna och berättade att man nu beslutat att inte förlänga innevarande avtal med Vidarkliniken. Detta har hon upprepat vid många tillfällen. Därmed är frågan ”politiserad” och vilken tjänsteman i landstinget skulle våga fatta ett självständigt beslut som går emot detta idag?

De enda som kan ändra på beslutet och åtminstone förlänga innevarande avtal med de 9 månader som ligger inom ramen för den upphandling som redan är gjord, är Stockholms Hälso- och sjukvårdsnämnd. En sådan okontroversiell förlängning skulle ge Vidarkliniken en rimligare omställningsperiod.

 

 

 

© 2015-2021 Värna