”Viktigt steg, men kampen måste gå vidare!”

Elisabeth Sandlund (Dagen) kommenterar LSS-beslut:

Det är ett viktigt steg att besparingsdirektiven slopas i den pågående LSS-utredningen. En måttlig förlängning av utredningstiden är ett lågt pris att betala. Men alla problem är därmed inte lösta. Utredningens fokus behöver exempelvis vidgas så att inte allt, eller åtminstone det mesta, handlar om personlig assistans. Stora grupper av personer med funktionsnedsättning skulle vara betjänta av ett nytt och generösare system för exempelvis ledsagning.

Så kampen går vidare. Sverige var ett föregångsland på funktionsrättsområdet när en enhällig riksdag en gång i världen klubbade LSS. Det kan vi bli igen.

http://www.dagen.se/elisabeth-sandlund-18.634

 

© 2015-2020 Värna