Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

”VI KAN INTE SE VÄRLDEN – MEN VI KAN FÅ VÄRLDEN ATT SE OSS!”

FÖRSTA VÄRLDSKONGRESSEN FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONNEDSÄTTNINGAR I JEKATERINBURG 7 – 10 SEPTEMBER 2017   ”VI KAN INTE SE VÄRLDEN – MEN VI KAN FÅ VÄRLDEN ATT SE OSS!” Dessa ord yttrades av en blind kvinna, en danslärare från Nepal, under … Läs mer

Socialstyrelsen har utrett konsekvenserna av försäkringskassans skärpta tillämpning av LSS-lagen.

Socialstyrelsen utreder Socialstyrelsen har utrett konsekvenserna av försäkringskassans skärpta tillämpning av LSS-lagen. Barn påverkas mer av ändringar i praxis och Socialstyrelsen efterlyser en lagändring som gör att lagen förtydligas enligt Dagens Nyheter. dn.se 12/12 2017

Ett nytt nationellt mål och ny inriktning för funktionshinderspolitiken införs

Den sista november 2017 beslöt riksdagen att införa ett nytt mål för funktionshinders- politiken. (SoU5). Utgångspunkten för den nya inriktningen är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer: ssil.today 11/12 2017.

Värnakurs i repris 2018: ”Hur förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet”

En till chans för er som missade kursen 2017. Ragnar Rasmusson återkommer för att på djupet hjälpa oss att identifiera vad det är som orsakar utmanande beteende och hur man kan arbeta i förebyggande syfte. De tre fristående kurserna kommer … Läs mer

Anders får bo kvar

Anders (42 år) som bott i 21 år på Värnaverksamheten Sanna Gård i Lekebergs kommun, har rätt att bo kvar enligt en dom från Kammarrätten. Kommunen har länge försökt genomdriva en tvångsflytt av honom trots att han vill bo kvar. … Läs mer

© 2015-2018 Värna