Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

Majdagarna 24-27 maj på Kulturhuset i Ytterjärna

Digital teknik, socialt liv och spiritualitet. De nordiska inspirationsdagarna för 2017: Majdagarna 24-27 maj på Kulturhuset i Ytterjärna. Utvecklas som läkepedagog/socialterapeut/ antroposof! Mer info och anmäl till: http://nfls.nu/majdagarna-2017

Vi behöver ert engagemang! 50% RABATT FÖR NYA MEDLEMMAR

VÄRNA BEHÖVS FÖR DEN KVALITATIVA MÅNGFALDEN I SVENSK VÄLFÄRD De idéburna och icke vinstdrivna alternativen i LSS-sektorn är en motvikt till den pågående vinstdrivna privatiseringen av välfärden. Nu arbetar Värna intensivt med att kvalitetsgarantera Värnas Kärnvärden och lyfta fram de … Läs mer

Ny VÄRNA-kurs!! Hur förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet?

”Ett utmanande beteende är inte en egenskap, men att sakna uttryckssätt kan leda till utmanande beteenden” Ny kurs om nödvändigheten att lära sig att identifiera de faktorer som kan förebygga och minska utmanande beteenden. Kursdeltagarna får också lära sig vilka … Läs mer

Vidarkliniken behöver vårt stöd nu!

”I princip står och faller tillgången till Vidarklinikens vård för patienter i hela landet med SLLs avtal!… Patientinitiativet Värna Vidarkliniken har nu under ett par månader varit inriktat på alla landsting som har avtal med Vidarkliniken i Järna, Nordens enda … Läs mer

Förslag på begränsningar på vinst i välfärden

Vinster i välfärden, en av politikens hetaste frågor, är på väg att ta ett kliv framåt. Regeringens utredare, förre socialdemokratiska kommunalrådet Ilmar Reepalu, siktar in sig på ett förslag som begränsar företagens vinstuttag till åtta procent av investerat kapital plus … Läs mer

© 2015-2017 Värna