Värna - boende, arbete och utbildning för människor med särskilda behov

Värna

Omsorgsverksamheter i hela Sverige som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar, vuxna och äldre som mottar insatser enligt LSS och SoL.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i nitton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1 000 omsorgstagare och strax under 1 800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.

Aktuellt

Samtalsstöd när man pratar om corona med personer som har autism.

En hälsning från Sara Sörgärde Siegers på Ensjöholm Jag fick den här länken och tänker att det kan komma till användning i fler verksamheter. Det är ett samtalsstöd som man kan använda sig av när man pratar om corona med … Läs mer

Kompletterande utbildning för vård och omsorg i pandemi-tider

Kompletterande utbildning för vård och omsorg Socialstyrelsen har publicerat en komplettering till de webbutbildningar som finns om att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Materialet finns på vår webbplats tillsammans med annan information som gäller under covid-19-pandemin. Utbildningen vänder sig … Läs mer

Gällande Inspirationsdagarna 6-7 maj på Skillebyholm

Till alla det berör: Med anledning av den rådande situationen ställs härmed Inspirationsdagarna 6-7 maj in. Vi hoppas, framöver, kunna ge ett nytt datum för dessa dagar. — Vänlig hälsning Värnakansliet

Funktionshinder i tiden. Konferens 2-3 april i Stockholm, se socialstyrelsen.se /kalendarium

Temat är ”Kompetens och kvalitet – idag och i framtiden”. Konferensen riktar sig till alla med ett professionellt engagemang på området. Programmet har ett brett innehåll med olika aspekter på stöd till personer med funktionsnedsättning – allt ifrån vad som … Läs mer

Bilfri vecka 17, 20-26 april 2020

Fridebo vill inspirera Värnamedlemmarna till deltagande i ett kul initiativ och en jobbig utmaning! En bilfri vecka! Utmaningen är att avstå från bilen under en vecka och utmana sin kreativitet till att hitta att andra lösningar i vardagen. Och tillsammans … Läs mer

© 2015-2019 Värna