Utbildning

 

Värna Utbildning & Kompetens

Erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kurser som kan genomföras både på plats och online. Vi skapar även skräddarsydda lösningar utifrån de behov som finns i verksamheterna.

Målgruppen för våra utbildningar är medarbetare inom skola, daglig verksamhet och boende för människor i alla åldrar som har stöd enligt LSS, HVB och SoL.

Vi tillhandahåller:

  • Utbildningar och kurser – fysiskt och online
  • Fortbildning och kompetensutveckling
  • Kostnadsfria webbinarier
  • Inspirationsdagar
  • Verksamhetsstöd
  • Handledning

Våra inriktningar

Våra utbildningar och fortbildningar inriktar sig på den kompetens som behövs för att klara av det mångfacetterade och stundtals komplicerade arbete som det innebär att arbeta inom funktions- hinderomsorgen. Våra utbildningar utgår från de allmänna råd socialstyrelsen ger om vilka kunskaper som behöver finnas hos medarbetare inom SoL och LSS. (SOSFS 2014:2). 

Utöver detta erbjuder vi även kurser och utbildningar inom läkepedagogik och socialterapi. Vi planerar för att starta en längre utbildning som ska utformas för att kunna bli certifierad enligt kraven från den internationella sektionen för utbildning i Dornach.

 

Vår organisation

För oss på Värna Utbildning & Kompetens är det självklart att kunskap ger kvalitet och bidrar till ett gott liv för människor i behov av stöd samt skapar en sund arbetsmiljö för medarbetare i verksamheterna.

Vår vision är att bidra till människors växande och utveckling och därigenom skapa en medmänskligare värld, där det finns plats för alla.

Värna Utbildning & Kompetens är en enhet inom Värna branschorganisation. Gemensamt för verksamheterna inom Värna är att de arbetar inom fältet för läkepedagogik och socialterapi samt att de inte drivs av vinstintresse utan sätter människan framför profiten.

 

                                              

Yrkeshögskola YH

Vidareutbildning för medarbetare inom funktionshinderomsorgen”. 80 YH p – två terminer 50%.

Målgrupp; medarbetare utan formell kompetens

Ev. kursstart ht 2024

Baskurs

Nio dagars introduktion till arbetet inom antroposofiskt inspirerade verksamheter inom LSS, HVB och SoL.

Målgrupp; nya medarbetare

Kursstart den 11 mars, 2024

Ledarskapsdagar – Sigtunadagar      

Ledarskap utifrån ett etiskt, moraliskt och juridiskt perspektiv.

Målgrupp; ledningsfunktion

Datum:  21-22 mars, 2024

Föreläsning

Led dig själv och andra – Att leda utan att vara chef.

Målgrupp; medarbetare med ansvarsuppdrag ex. husansvarig, samordnare, teamledare

Datum: ej bestämt.

Inspirationsdag 

Antroposofisk inspirationsdag. Heldag med föreläsning samt konstnärligt övande.

Målgrupp; alla medarbetare  

Datum: 28 maj, 2024

 

 

Utbildningsledare

Sara Karlsson
E-post: sara@varna.nu 
Tel: 070-402 59 69

Verksamhetsansvarig

Katarina Sundby
E-post: katarina@varna.nu 
Tel: 070-389 00 06

 

 

Aktuellt hos oss

Vår utbildning Baskurs i omsorg och bemötande pågår just nu på Haganäs, våren 2024. Vår strävan är att baskursen ska ges varje termin. Det är en utbildning på nio dagar med viktigt innehåll för den som behöver repetera eller är ny inom LSS/SoL eller ny inom läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter. Baskursen är en hybridutbildning, fyra av nio tillfällen är på plats i Järna och de övriga fem tillfällena är digitala.

Denna omgång är det 13 medarbetare från 5 verksamheter som inhämtar och fräschar upp kunskaper om lagar och förordningar, dokumentation, AKK, bemötande och mycket mer. Vid kurstillfällena väver vi även in det unika i våra verksamheter såsom att prova på eurytmi, målning och sång. Sista dagen får man öva på basal antroposofisk omvårdnad under ledning av en sjuksköterska. Deltagarna får också ta del av läkepedagogikens historia och framväxt för att känna känslan av sammanhanget man befinner sig i. 

 

 

Nyhet – YH utbildning 

Värna Utbildning & Kompetens har ansökt om att starta en YH-utbildning för medarbetare inom funktionshinderområdet med preliminär start hösten 2024!

Det är en utbildning för dig som vill få professionella kunskaper för att ge omsorg och service till människor i behov av stöd. Utbildningen heter: Vidareutbildning för medarbetare inom funktionshinderområdet – 80 Yh poäng

Målgrupp är främst medarbetare som saknar formell utbildning för sitt uppdrag som stödassistent/boendestödjare. Utbildningen bygger på de grundläggande kunskapsområdena som beskrivs av Socialstyrelsens i SOSFS 2014:2 – “Allmänna råd om kunskap hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt LSS och SOL till personer med funktionsnedsättningar”. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med arbetslivet och på en eftergymnasial nivå.