Utbildning

Anmälan till kurs i Social dokumentation 2014


Efter anmälan till paulavarna.nu

Registrera Din anmälan här!
Utbildningar och kurser

Är du intresserad av att utbilda dig i läkepedagogik och socialterapi? Vill du gå enstaka kurser i intressanta ämnen med koppling till antroposofiskt orienterade verksamhetsområden eller vill du lära dig mer om Waldorfpedagogik?

På den här sidan finns information om många intressanta – delvis fleråriga – utbildningar och kurser i Järna och på andra ställen i landet. Förutom antroposofiskt innehåll förmedlas i utbildningarna kunskaper om lagstiftning och regelverk beträffande arbetet i särskola och omsorg. Utbildningsarrrangörerna erbjuder kurser på olika nivåer och riktar sig såväl till studerande som till yrkesverksamma. En del arrangörer erbjuder även introduktionskurser som är öppna för anhöriga och andra intresserade.

Den Antroposofiska Konstterapiutbildningen

Folkhögskolan Vårdinge By

Järna kompetens

LSS-utbildningen Vårdinge By

Rudolf Steinerhögskolan i Järna

Waldorflärarhögskolan3bb4bf8434

8b28695b76

96dfeeaf55

© 2015-2022 Värna