Utbildning

Värna Utbildning & Kompetens

Erbjuder ett brett utbud av utbildningar och kurser som kan genomföras både på plats och online. Vi skapar även skräddarsydda lösningar utifrån de behov som finns i verksamheterna.

Målgruppen för våra utbildningar är medarbetare inom skola, daglig verksamhet och boende för människor i alla åldrar som har stöd enligt LSS, HVB och SoL.

Vi tillhandahåller:

  • Utbildningar och kurser – fysiskt och online
  • Fortbildning och kompetensutveckling
  • Kostnadsfria webbinarier
  • Inspirationsdagar
  • Verksamhetsstöd
  • Handledning

Våra inriktningar

Våra utbildningar och fortbildningar inriktar sig på den kompetens som behövs för att klara av det mångfacetterade och stundtals komplicerade arbete som det innebär att arbeta inom funktions- hinderomsorgen. Våra utbildningar utgår från de allmänna råd socialstyrelsen ger om vilka kunskaper som behöver finnas hos medarbetare inom SoL och LSS. (SOSFS 2014:2). 

Utöver detta erbjuder vi även kurser och utbildningar inom läkepedagogik och socialterapi. Vi planerar för att starta en längre utbildning som ska utformas för att kunna bli certifierad enligt kraven från den internationella sektionen för utbildning i Dornach.

 

Vår organisation

För oss på Värna Utbildning & Kompetens är det självklart att kunskap ger kvalitet och bidrar till ett gott liv för människor i behov av stöd samt skapar en sund arbetsmiljö för medarbetare i verksamheterna.

Vår vision är att bidra till människors växande och utveckling och därigenom skapa en medmänskligare värld, där det finns plats för alla.

Värna Utbildning & Kompetens är en enhet inom Värna branschorganisation. Gemensamt för verksamheterna inom Värna är att de arbetar inom fältet för läkepedagogik och socialterapi samt att de inte drivs av vinstintresse utan sätter människan framför profiten.

Baskurs

Sju dagars introduktion till arbetet inom antroposofiskt inspirerade verksamheter inom LSS, HVB och SoL. Fyra dagar på plats (två vid kursstart och två vid kursens slut). Där emellan ges tre digitala föreläsningar.

Målgrupp; nya medarbetare
Kursstart den 30/9 2024.

 

Grundutb. inom området funktionsnedsättningar

18 utbildningstillfällen under ett år varav 12 är heldagar på plats i Järna. Däremellan ges sex digitala föreläsningar.

Målgrupp; medarbetare
Kursstart den 16/9 2024.

 

Grundutbildning läkepedagogik och socialterapi

16 utbildningstillfällen under ett år varav 12 är heldagar på plats i Järna. Däremellan ges fyra digitala föreläsningar.

Målgrupp; medarbetare
Kursstart den 18/9 2024.

 

Yrkeshögskola YH

Vidareutbildning för medarbetare inom funktionshinderomsorgen”. 80 YH p – två terminer 50%.

Målgrupp; medarbetare utan formell kompetens

Eventuell kursstart ht 2025

 

 Verksamhetsansvarig

Katarina Sundby
E-post: katarina@varna.nu 
Tel: 070-389 00 06

 

 

 

Aktuellt hos oss

Baskurs i omsorg och bemötande

Baskursen ger deltagarna nödvändiga grundläggande kunskaper för att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen är även lämpad för den med tidigare utbildning som behöver förstärka sina kunskaper inom området. Studieupplägget bygger på den triala metoden, där praktisk yrkeserfarenhet och teoretiskt innehåll integreras och fördjupas genom konstnärligt övande. Kursen ges två gånger per år. Lunch och fika ingår de dagar kursen är på plats.

Exempel på föreläsningar:

  • Grundläggande kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning och autism
  • Övergripande mål och lagstiftning – LSS, SOL och Lex Sarah
  • Dokumentation inom LSS
  • Att förebygga och minska utmanande beteende

Målgrupp: Nya medarbetare inom läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter. Inga förkunskaper krävs.
Omfattning: Sju tillfällen under en termin varav fyra är heldagar är på plats i Järna. Två vid kursstart och två vid kursens avslutning. Däremellan ges tre digitala föreläsningar.
Kursstart HT 2024: 30 september
Kostnad: Värnamedlem 6 500 kr* per deltagare. Icke Värnamedlem 7 800 kr* per deltagare. *Lunch och fika ingår i priset
Intresseanmälan skickas till: kontakt@varna.nu