Tidskriften LäS

LäS är en tidskrift om läkepedagogik och socialterapi som gavs ut av Värna.

Tidskriften kom ut två gånger per år och vände sig till verksamma inom läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, anhöriga och myndigheter.

Här kan du ladda ned gamla nummer av LäS genom att klicka på bilderna (pdf).

Specialutgåva om Värna

Värna är ett förbund som bärs av en idé om människan. I den här specialutgåvan vill vi förmedla en inblick i hur den idén verkar och uttrycks.

Vi får veta hur Rudolf Steiner, som lade grunden för antroposofin och utvecklade läkepedagogiken, kom att uppfatta samspelet mellan det andligt-själsliga och det kroppsliga genom att fördjupa och utmana normalitetsbegreppet.