Vi välkomnar alla Värnas medlemmar till årets fjärde digitala nätverksträff 23/5 kl 8.00-8.50. Temat för den fjärde nätverksträffen är: ”Psykologisk Trygghet – Hur kan vi skapa goda förutsättningar för ett gott samarbete?”! Vi kommer få en inledning från Eskil Hallström kring temat. Sen öppnar vi upp för ett gemensamt erfarenhetsutbyte!

Anmälan görs till kontakt@varna.nu