Läkepedagogik – för barn och ungdomar

Läkande pedagogik, eller pedagogik som läker, är en enkel beskrivning av tanken bakom begreppet.

Kännetecknande för de läkepedagogiska verksamheterna är en gemensam utgångspunkt: Att hela människan, kropp, själ och ande, utgör en samverkande helhet. Därför läggs stor vikt vid hur barnets/ungdomens livsmiljö är utformad.

Det hemliknande boendet är estetiskt och rogivande. Maten är näringsriktig, närodlad och ekologisk. Fritiden är meningsfull och stimulerande. Detta kompletteras med en omsorgsfull struktur av dygnet, veckan, månaden och årstiden. Det skapar lugn, trygghet och förutsägbarhet i tillvaron.

Skolan, som oftast ligger i nära anslutning till boendet, bygger på waldorfpedagogikens metodik. Det innebär att undervisningen, förutom att ge kunskaper även är ett stöd för människans tanke-, känslo- och viljemässiga utveckling. Växande och lärande blir en helhet som praktiskt, konstnärligt och teoretiskt utgår från elevens förutsättningar och behov.

Värna-verksamheternas engagerade medarbetare har förutom sin yrkeskompetens även kunskaper i komplementära metoder som läkepedagogik, socialterapi och antroposofiska terapier.

Läkepedagogiken erbjuder

  • Boende och omsorg i en välstrukturerad och vacker miljö.
  • En medvetet utformad dags-, vecko- och årsrytm.
  • Kontinuitet och trygghet i den sociala miljön
  • Konstnärligt bearbetad skolundervisning.
  • Möjligheter till individuell terapi
  • Medicinsk terapi