Socialterapi – Vuxenliv – Arbete

Omsorg för vuxna med funktionsnedsättning

I socialterapin eftersträvas samma omsorgsfulla prägel av helhetsmiljön som inom de läkepedagogiska verksamheterna och skolorna. Målsättningen är att utveckla yrkesmässiga och sociala färdigheter. En viktig uppgift är att skapa individuellt anpassade arbetssituationer för varje arbetstagare. Upplevelsen att kunna utföra ett efterfrågat och därigenom meningsfullt arbete är viktig. Att finna sin uppgift i ett yrkessammanhang bidrar till en inre utveckling som med tiden leder till ett allt självständigare liv. Ofta behöver boende och arbete vara individuellt utformade för en kortare eller längre tid.

Socialterapin erbjuder:

  • Arbetsträning och yrkesutbildning.
  • Folkbildning.
  • Självständigt vuxenliv inom en större social gemenskap.
  • Samhällsintegrering.