Psykologisk trygghet, nätverksträff 23/5 2024. Välkomna!

Psykologisk trygghet, nätverksträff 23/5 2024. Välkomna!

Vi välkomnar alla Värnas medlemmar till årets fjärde digitala nätverksträff 23/5 kl 8.00-8.50. Temat för den fjärde nätverksträffen är: ”Psykologisk Trygghet – Hur kan vi skapa goda förutsättningar för ett gott samarbete?”! Vi kommer få en inledning från Eskil...
Boktips, populärvetenskapligt om läkepedagogik

Boktips, populärvetenskapligt om läkepedagogik

Antroposofiska medlemstidning, Forum Antroposofi nr 1 2024, recenserar Christian Texiers senaste bok, Ett läkepedagogiskt samtal. Om ni är intresserade av att köpa boken går det bra att kontakta Christian@saltaby.se eller på tel 0706041284. 2024TexierLadda...
Årsmöte i Värna, den 26/4 -24, Järna

Årsmöte i Värna, den 26/4 -24, Järna

Välkomna till Värnas årsmöte den 26/4 -24, kl 14.00 på Kulturhuset i Järna! Under eftermiddagen firar vi även LP kursens 100-årsjubileum! Det är Nordiska förbundet för läkepedagogik och socialterapi, och Värna som bjuder in till festligheterna! Det är viktigt att...
Visselblåsarlagen, nätverksträff 11/4 2024. Välkomna!

Visselblåsarlagen, nätverksträff 11/4 2024. Välkomna!

Vi välkomnar alla Värnas medlemmar till årets tredje digitala nätverksträff 11/4 kl 8.00-8.50. Temat för den tredje nätverksträffen är: ”Visselblåsning – Visselblåsarlagen”! Vi kommer få en kort intro från Sophia Greek kring temat, därefter kommer det ges...
Ledningsdagar i Sigtuna, 21 och 22 mars -2024

Ledningsdagar i Sigtuna, 21 och 22 mars -2024

Rapport från Sigtunadagarna i mars 2024 Sigtunadagarna riktar sig till medarbetare inom Värna som har ett ledningsansvar i verksamheten. Huvudtemat för årets konferens var; “Ledarskap utifrån ett etiskt, moraliskt och juridiskt perspektiv”. Vi har under dessa två...