Grundutbildning läkepedagogik och socialterapi

Målgrupp

Medarbetare som önskar få grundläggande kunskaper inom läkepedagogik och socialterapi.

Förkunskaper

Inga

}

Utbildningsstart

18 september 2024

Omfattning

16 utbildningstillfällen under ett år varav 12 är heldagar på plats i Järna. Däremellan ges fyra digitala föreläsningar.

Kostnad

Värnamedlem c:a 10 000 kr* per deltagare
Icke Värnamedlem 12 000 kr* per deltagare
*kan komma att justeras beroende på lokaler

Om utbildningen

Under utbildningen presenteras grundläggande begrepp och tankesätt hämtade ur den antroposofiska människokunskapen så som den förmedlats av Rudolf Steiner. Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för de socialterapeutiska och läkepedagogiska verksamheternas arbets- och förhållningssätt. Målet är att de studerande genom utbildningen ska få med sig praktiska färdigheter som vilar på verksamheternas gemensamma värdegrund.

Kurser som ingår

  • Antroposofisk människosyn och grundläggande värderingar
  • Sinnen, miljö och rytmer
  • Människans utveckling
  • Samhälle, organisation och medarbetarskap
  • Läkepedagogik – som grundidé
  • Psykologi och personlig utveckling