Baskurs i omsorg och bemötande

Målgrupp

Nya medarbetare inom läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter. Inga förkunskaper krävs.

Förkunskaper

Inga

}

Utbildningsstart

30 september 2024

Omfattning

Sju tillfällen under en termin varav fyra är heldagar är på plats i Järna. Två vid kursstart och två vid kursens avslutning. Däremellan ges tre digitala föreläsningar.

Kostnad

Värnamedlem 6 500 kr* per deltagare
Icke Värnamedlem 7 800 kr* per deltagare
*Lunch och fika ingår i priset

Om kursen

Baskursen ger deltagarna nödvändiga grundläggande kunskaper för att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Kursen är även lämpad för den med tidigare utbildning som behöver förstärka sina kunskaper inom området. Studieupplägget bygger på den triala metoden, där praktisk yrkeserfarenhet och teoretiskt innehåll integreras och fördjupas genom konstnärligt övande. Kursen ges två gånger per år. Lunch och fika ingår de dagar kursen är på plats.

Exempel på föreläsningar

  • Grundläggande kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning och autism
  • Övergripande mål och lagstiftning – LSS, SOL och Lex Sarah
  • Dokumentation inom LSS 8
  • Att förebygga och minska utmanande beteende