YH – utbildning

Vidareutbildning för medarbetare inom funktionshinderområdet

Vill du bidra till ett ökat välbefinnande och en större livskvalitet för personer med funktionsnedsättning?Målgruppen för denna YH-utbildning är främst för dig som saknar formell utbildning som motsvarar yrket som stödassistent eller boendestödjare. Om detta stämmer in på dig så är denna utbildning något för dig!

Som stödassistent eller boendestödjare arbetar du med personer som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du kan arbeta i olika miljöer, till exempel på gruppboenden, inom daglig verksamhet, på boende eller korttidshem för barn och ungdomar.

Ditt ansvar är att erbjuda pedagogiskt stöd och omsorg för att stärka deras färdigheter och uppmuntra självständighet. Ditt fokus ska vara på att anpassa stödet efter varje persons individuella behov. En viktig del av ditt arbete är att dokumentera individens behov och utveckling för att säkerställa att de får rätt stöd och hjälp.

Nästa start är september 2025

Snabbfakta om utbildningen

Studietid: cirka 1 år, 80 Yh poäng

Plats: Järna, Södertälje kommun.

Studietakt: 50% – 20 timmar/vecka. Det går alltså bra att arbeta under tiden, men ta i beaktande att det behövs avsatt tid för att studera

Kostnad: Utbildningen är avgiftsfri

Utbildningen är CSN-berättigad

Distansutbildning/Hybrid

  • Sex fysiska träffar i Järna per termin
  • Tre-fyra digitala träffar per termin
  • Två-tre digitala tillfällen för reflektionsgrupp per termin
  • Möjlighet att delta på digitalt studiestöd varje studievecka

Kontaktuppgifter

Sara Karlsson, utbildningsledare, sara@varna.nu
Katarina Sundby, utbildningsansvarig, katarina@varna.nu

Kurser och poäng som ingår i utbildningen

Du läser 80 YH-poäng där varje vecka är 2,5 poäng eftersom denna kurs är på halvfart. Utbildningen bygger på de grundläggande kunskapsområdena som beskrivs av Socialstyrelsens i SOSFS 2014:2 – “Allmänna råd om kunskap hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt LSS och SoL till personer med funktionsnedsättningar”. Utbildningen bedrivs i nära samarbete med arbetslivet och på en eftergymnasial nivå.

Tabellen visar vilka kurser som ingår i programmet och hur många poäng respektive kurs är på.

Grundläggande värden, etik och professionellt förhållningssätt 15 YH p
Funktionsnedsättningar och hälsa 15 YH p
Praktisk juridik inom social omsorg 10 YH p
Människans hälsa och utveckling 15 YH p
Dokumentation och kvalitetssäkring 10 YH p
Kommunikation och kognitivt stöd 15 YH p

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs med ett hybridupplägg och studietakten är halvtid, vilket ger dig möjlighet att arbeta och studera samtidigt. Som studerande kommer du att både vara fysiskt på plats i Järna vid ett par tillfällen per termin samt att en stor del av utbildningen görs på distans. Föreläsningarna kommer utgå från aktuell forskning och teori och vara ledd av kunniga utbildare inom funktionshinderområdet.

Mellan träffarna arbetar du självständigt utifrån temat på föreläsningarna och utifrån litteraturen. Du gör uppgifter och svarar på frågor som ska lämnas in. Vissa av distansuppgifterna kommer innebära att du ska undersöka ditt praktiska arbete men i syfte att se på praktiken utifrån ett teoretiskt perspektiv. En annan beprövad arbetsform som kommer användas är reflektionsgrupper med fokus på yrkesmässiga situationer.

Vid de fysiska träffarna kommer du även ges tillfällen att prova på praktiskt och konstnärligt övande utifrån temat på föreläsningarna, detta för att fördjupa och integrera kunskapen än mer.

 

Behörighet och urval

Du behöver ha grundläggande behörighet samt arbetslivserfarenhet på sex månader minst halvtid från funktionshinderområdet. Urvalsgrunder om det blir många sökande är:

  • Särskilt prov
  • Yrkeserfarenhet

Reell kompetens

Om du inte har betyg eller intyg på grundläggande behörighet eller särskilda förkunskaper men anser att du har kompetens att tillgodogöra dig utbildningen kan du åberopa reell kompetens. Prata då med utbildningsledaren inför din ansökan.

Utbildningsledare: Sara Karlsson: sara@varna.nu

Gör skillnad

Att arbeta inom LSS, HVB eller SoL ger dig möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv. Det är ett arbete som ofta upplevs som väldigt givande, då du stödjer andra i att ha en god livskvalitet.

Arbetet kräver bl.a. empati, tålamod och bra kommunikationsfärdigheter. Genom att arbeta med människor som behöver stöd av samhället kan du utveckla dessa egenskaper, vilket bidrar till din personliga och professionella utveckling.

Har du ytterligare frågor kan du mejla utbildningsledare, Sara Karlsson: sara@varna.nu

Här hittar du ett nedladdningsbart programblad! Vidareutbildning för medarbetare inom funktionshinderområdet

Ditt framtida yrke och arbetsmarknaden

Du behövs! Behovet av din kompetens är stort inom såväl idéburna verksamheter, privata företag som offentlig verksamhet. Efter fullgjord utbildning har du en god teoretiskt grund som behövs inom dessa verksamheter.

Denna eftergymnasiala utbildning ger dig yrkeshögskolepoäng som är erkänt eftertraktade av arbetsgivare i hela Sverige.