Presentation

Värna- en rikstäckande branschorganisation

Som förbund är Värnas huvudsakliga syfte att verka för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi i Sverige och internationellt.

Värna

  • har en tydlig gemensam värdegrund i form av de sju kärnvärdena. Denna värdegrund garanterar engagerade, kompetenta medarbetare med ett genomtänkt och professionellt bemötande.
  • vill främja samarbete, utveckla arbetsmetoder och stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt att initiera utbildning och fortbildning.
  • representerar drygt ett fyrtiotal idéburna verksamheter som finns i arton av Sveriges kommuner.

Värnas

  • medlemsorganisationer omfattar över 1000 omsorgstagare och strax under 1800 anställda/årstjänster.
  • medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan framför profiten.
  • antroposofiska verksamheter är kända för sina vackra, estetiska miljöer och för den ekologiska profilen som visar ett kvalitetstänkande.