Vi välkomnar alla Värnas medlemmar till årets tredje digitala nätverksträff 11/4 kl 8.00-8.50.

Temat för den tredje nätverksträffen är: ”Visselblåsning – Visselblåsarlagen”! Vi kommer få en kort intro från Sophia Greek kring temat, därefter kommer det ges utrymme för att delge erfarenheter och samtal om verksamheternas behov kring funktionen.

Anmälan görs till kontakt@varna.nu

Nästa nätverksträff blir i maj!