Värnagarantin är en del av det systematiska kvalitetsarbetet för läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter, det går att läsa mer om det på vår hemsida: ​​Värnagarantin 

Vi är en ny arbetsgrupp i år som bär huvudansvaret för att Värnagarantin utvecklas och bärs vidare. Arbetsgruppen består av: Michaela Schwarz från Mikaelgården, Jenny Lundqvist från Solåkrabyn, Alexandra Jensen Zoffmann från Stiftelsen Sanna, Horst-Henrik Liljeström och Christian Texier från Saltå by, Katarina Sundby och Sara Karlsson från Värna.

Höstens upplägg och tidsplan:

  1. 22/8 Digital nätverksträff. Tema: Värnagarantin. Alla är välkomna att delta!
  2. 31/8 Sista anmälningsdag för Värnagarantin
  3. 20/9 Observatörsutbildning för de som anmält sig
  4. 23/9-1/11 Planering, kontakt, inläsning, observationer genomförs,rapportskrivning. 6.v
  5. 1/11 Sista dagen för inlämning av rapporter – skickas till Värnas kansli
  6. 15/11 Rapporter ska vara färdiggranskade – skickas till observatörerna
  7. 18/11-28/11 Rapporter skickas till verksamheten samt informella överlämningsmöten
  8. 29/11 Ett gemensamt överlämningsmöte för hela omgången 2024

Anmäl deltagande observatörer samt om din verksamhet vill ta emot observatörer för utveckling av det egna arbetet senast 31 augusti. 

Att delta innebär att man gör det till självkostnadspris, det behöver ges tid och utrymme (vilket innebär resurser/pengar för att ex. ta in en vikarie) för observatörerna ska kunna arbeta med kvalitetsarbetet. Verksamheterna bekostar själva lunchen vid obervatörsutbildningen och vid det gemensamma överlämningsmötet. 

Anmälan och frågor till: 

Katarina Sundby 
Verksamhetsansvarig Värna
katarina@varna.nu eller kontakt@varna.nu