Anhöriga – ILG

Individuellt Liv i Gemenskap

ILG är en ideell förening med syfte att främja de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna samt stödja de som vårdas och deras anhöriga.

Föreningen bildades våren 1993 samtidigt som Riksdagen beslutade om Lagen för stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS). Socialtjänstlagen (SoL) har också betydelse för verksamheternas arbete.

Medlemmar

Medlemmar i ILG är de som bor, vårdas, undervisas och arbetar i verksamheterna, föräldrar, andra anhöriga, och gode män, lärare, och medarbetare. Andra människor som också vill stödja de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna är givetvis välkomna. Ju fler vi är desto starkare är vi i kontakterna med olika myndigheter.

Styrelse och kontaktperson

Styrelsen i ILG utgörs av föräldrar och andra anhöriga samt medarbetare i de läkepedagogiska och socialterpautiska verksamheterna. Vid varje verksamhet finns en kontaktperson som hjälper till och svarar på frågor. Det går också bra att skriva direkt till styrelsen.

Kontakt

Tel & fax: 08-745 45 04

Föreningen ILG
Pl 1800
153 91 Järna

Bankgiro: 363-2833

www.ilg.se

[toggle title=”
Länktips för föräldrar och anhöriga”]
Här hittar du som förälder och anhörig tips på länkar som leder till flera tidningar som alla skriver om olika funktionsnedsättningar
Tidningar:

Föräldrakraft
En tidning som finns i både pappersformat och på webben. Föräldrakraft är en ny oberoende tidskrift för föräldrar till barn och unga med särskilda behov. Sekundär målgrupp är företag, yrkesverksamma och opinionsbildare inom området.
www.foraldrakraft.se

Intra
Intra är en kultur- och facktidskrift för personer som lever/arbetar med personer med utvecklingsstörning. Tidskriften riktar sig bl.a. till anhöriga och personal, tjänstemän och förtroendevalda inom handikappomsorgen.
www.intra.info.se

Unik
Unik är tidningen för alla FUB:s medlemmar. Seriösa reportage, intervjuer, bilduppslag, roliga nyheter från lokalföreningarna och alla andra små och stora nyheter som rör personer med utvecklingsstörning och deras närstående – nya böcker, kurser, lagändringar, debatter och utblickar i andra länder.
www.fub.se

Ögonblick
Ögonblick är medlemstidningen för Riksföreningen för Autism och utkommer med fyra nummer per år.
www.autism.se

Empowerment
Denna tidning startade som ett forum för de människor som själva har diagnos inom autismspektrum. Nu finns också möjligheten för andra att prenumerera på tidningen.
http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=18927
[/toggle]