Den antroposofiska impulsen – Hur levandegör vi den? Läkepedagogiken 100 år – Igår!  Idag!  Imorgon?

Program för dagen
09.30 – 10.00 Välkomna och fika med sång och rörelse
10.00 – 12.30 Föreläsning med tillhörande workshop med Jens Möller:
“Spegel spegel på väggen där, självreflektion som motivation”

12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.15 Konstnärligt övande; målning med Mikaela Stenius
14.15 – 14.30 Kaffe
14.30 – 15.30 Hur märker vi de läkepedagogiska och socialterapeutiska idéerna i
omsorgens vardag? Hur håller vi dem levande?
15:30 – 16:00 Summering av dagen och avslut

För vem? Alla som arbetar i våra verksamheter
Plats: Järna. Lokal meddelas när vi vet hur många som anmält sig
Kostnad: Medlem i Värna 1050 kr, Icke medlem 1260 kr, Inklusive fika och lunchAnmälan sker senast den 17 maj till kontakt@varna.nu
Frågor? Hör av dig till Sara Karlsson sara@varna.nu eller Katarina Sundby katarina@varna.nu