Till förbundsmötet 8-9 september på Färgbron, deltog 17 representanter från 11 verksamheter. Det var härliga höstdagar med aktuella ämnen på agendan. Det är fantastiskt när vi inom Värna träffas och tillsammans driver och lyfter frågor om innehåll, kvalitet och utmaningar vi alla står i. Tillsammans är vi erfarna och starka. Läs mer om innehållet från förbundsmötet här: Christian Texier höll ett anförande om ”Det meditativa i Läkepedagogiska kursen”. Han belyste meditationen som redskap i självutveckling och gjorde oss uppmärksamma på att Steiner vid fem tillfällen under läkepedagogiska kursens gång uppmuntrade läkepedagogen att utöva meditation för att motverka ”självupptagenhet, fåfänga och finna andakt till det lilla” Vi arbetade även med Värnas kärnvärden och anpassade dem efter olika behov. Christian Texier hade arbetat fram ändringar av den befintliga texten samt en kortversion och därtill en lättläst version med bildstöd. Deltagarna knådade versionerna och kom med förslag på ändringar som ytterligare kan förtydliga innebörden. Arbetet med att uppdatera Värnas kärnvärden kommer att vara ett pågående arbete vid flera träffar framöver. Per-Arne Fijal från Solåkrabyn pratade på temat ”Att vara granskningsbar”. Vikten av att vara medveten om sina brister och ha en handlingsplan för att åtgärda dom.