Vi välkomnar alla Värnas medlemmar till årets andra digitala nätverksträff 7/3 kl 8.10-8.50.

Temat för den andra nätverksträffen är: ”Kvalitetssäkra din verksamhet genom ISO”! Rasmusbyns Sophia Greek berättar om deras resa för att bli godkända inom kvalité som ISO-certifierad verksamhet, ISO 9001.

Anmälan görs till kontakt@varna.nu

Nästa nätverksträff är torsdag den 11 april!