Rapport från Sigtunadagarna i mars 2024

Sigtunadagarna riktar sig till medarbetare inom Värna som har ett ledningsansvar i verksamheten. Huvudtemat för årets konferens var; “Ledarskap utifrån ett etiskt, moraliskt och juridiskt perspektiv”. Vi har under dessa två dagar ägnat oss åt:

  • Sång
  • Psykologisk trygghet
  • Läkepedagogiska kursen 100 år – Det ledande hjärtat, del 2. Föreläsare var Christian Texier.
  • Hur kan jag som ledare levandegöra den antroposofiska impulsen? I mig själv? I verksamheten?
  • Etik och juridik, tillstånd, ägar- och ledningsprövning, tillsyn, medicinskt ledningsansvar. Föreläsare var jurister från Institutet för medicinsk rätt.

Vi var 35 personer från 15 olika verksamheter som fick ta del av innehållsrika föreläsningar samt givande samtal kring de olika områdena!