Medlemsförmåner

  • Genom Värna har ni tillgång till UHPO (Upphandlingspoolen). Läs mer på www.uhpo.se.
  • Advokat Pia Nyblaeus finns att anlita om ni behöver juridisk rådgivning. www.nextlaw.se eller pia.nyblaeus@nextlaw.se
  • Gratis annonsering på Värnas hemsida för medlemmar
  • Marknadsföring av Värnas medlemmar genom annonsering i facktidskrifter och närvaro på mässor.
  • Som branschorganisation företräder Värna den läkepedagogiska och socialterapeutiska impulsen i samhällets vård- och omsorgssammanhang.
  • Värna finns internationellt representerade i Internationella Konferensen för Läkepedagogik och Socialterapi i Dornach www.khsdornach.org, i ECCE (European Co-operation for Anthroposophical Curative Education and Social Therapy) www.ecce.eu och i STAG (Sozialterapeutische Arbeitsgruppe). Värna bidrar ekonomiskt till det läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet i Goetheanum, Dornach.
  • Värnas medlemmar har erbjudits och kommer att erbjudas olika kurser.
  • 15% rabatt på annonsering i Föräldrakraft