Om oss

230c376c67 b3f06ee3d0

Värna – en rikstäckande organisation

Värna är ett förbund för idéburna verksamheter med antroposofin som gemensam värdegrund.

Värna är en organisation som vill utveckla antroposofisk läkepedagogik och socialterapi genom att främja samarbete, utveckla arbetsmetoder, stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt genom att initiera utbildning och fortbildning.

Vi ser oss som ett komplement till samhällets omsorger om människor med funktionsnedsättningar och står till förfogande för de behov som finns hos föräldrar, anhöriga och ansvariga myndigheter. Våra verksamheter erbjuder boende, utbildning och arbete för barn och vuxna. Vi riktar oss till personer som mottar insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen.

Möten mellan människor

Varje Värna-verksamhet har sin egen individuella karaktär och stämning. Gemensamt för alla är insikten om varje människas positiva utvecklingsmöjlighet som ska tilltalas och främjas på alla tänkbara sätt.

Att leva och arbeta tillsammans i en läkepedagogisk eller socialterapeutisk gemenskap innebär att få möjlighet till upplevelsen av utvecklande och inspirerande, individuella möten.