Sara Siegers Sörgärde skriver om majdagarna:

En solig söndag i maj var det dags för den nordiska konferensen för läkepedagoger och
socialterapeuter som detta år hölls i Gjövik i Norge 7-10 maj. När de flesta kommit fram checkat in på
hotellet och ätit middag ihop startade konferensen men en fin konstnärlig upptakt med elever och
lärare från Steinerskolan på Sjolds läkepedagogiska verksamhet. De hade bearbetat temat hjärtat och
motsatser som de visade upp sina tolkningar av.
I år var det var en intim och nära konferens då alla aktiviteter höll till på ett konferenshotell med allt
var bara några meter från varandra. Deltagarantalet var färre än planerat men för oss som var där
var det utomordentligt bra. Alla kulturella och konstnärliga inslag höll exceptionellt hög nivå och vi
fick njuta av konserter, eurytmiuppvisningar och en dokumentär gjord på Vidaråsen (Filmen om Ola
<<Ola – en helt vanlig uvanlig fur>>
Efter en musikalisk upptakt startade varje dag med en föreläsning. Fint att föreläsarna kunde dra
paralleller mellan antroposofi och aktuell och modern forskning om bland annat hjärnans funktion.
Dr. Audun Myskja föreläste om hur andningen påverkar vårt psykiska och fysiska välmående och hur
vi genom meditation kan ta kontrollen över vår andning och medvetandegöra den. Han pratade
också om musikens förmåga att nå in till människor när orden inte räcker till.
Marie Wallin Carlbom – pratade om vad innebär det att vara människa? Och vad är Antroposofin.
Hon gav oss olika perspektiv på sitt eget förhållningssätt till antroposofin. Hon pratade också om
förhållanden mellan oss själva och omvärlden och att nyfikenheten är grunden.
Föreläsaren som avslutade konferensen var Dag Blakkisrud som pratat om förhållande mellan
språket och hörsel och vår tankevärld. Hur talgestaltning kan påverka vårt mående och hur
struphuvudets rörelse ihop med hörseln hjälper hjärnan att komma i kontakt med alla delar av vårt
medvetande och undermedvetna. Han pratade också om kvaliteten av att lyssna utan att blanda in
vår egen tankeström och att all dialog går ut på att på djupet försöka förstå våra medmänniskor.
Det jag konkret tar med mig är att jag vill kunna ge fler människor möjligheten att se dokumentären
om Ola. Jag vill också få in mer meditation i mitt liv. Slutligen har jag flera telefonnummer och
mailadresser till olika spännande och intressanta människor som jag vill fortsätta ha kontakt med.