Värna – en rikstäckande organisation

Värna är ett förbund för idéburna verksamheter med antroposofin som gemensam värdegrund. Förbundet och dess medlemmar är en del av non profit-sektorn inom vård och omsorg och drivs utan vinstintresse.

Värna är en rikstäckande organisation som vill utveckla antroposofisk läkepedagogik och socialterapi genom att främja samarbete, utveckla arbetsmetoder, stödja erfarenhets- och informationsutbyte samt genom att initiera utbildning och fortbildning.

Vi ser oss som ett komplement till samhällets omsorger om människor med funktionsnedsättningar och står till förfogande för de behov som finns hos föräldrar, anhöriga och ansvariga myndigheter. Våra verksamheter erbjuder boende, utbildning och arbete för barn och vuxna. Vi riktar oss till personer som mottar insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen.