Vi välkomnar alla Värnas medlemmar till årets första digitala nätverksträff 22/2-24 kl 8.10-9.00.

Temat för den första nätverksträffen är: ”Värnas nya utbildningsenhet”. Värna har nu under vintern startat upp en ny utbildningsenhet. Katarina Sundby är utbildningsansvarig och Sara Karlsson är utbildningsledare. De kommer att berätta om organisationen, kommande utbildningar och önskar ett samtal kring era verksamheters behov!

Anmälan görs till kontakt@varna.nu

Nästa nätverksträff är torsdag den 7 mars.